ARRK: Meneladani Empat Sifat Rasulullah

ARRK: Meneladani Empat Sifat Rasulullah

Rasulullah saw. merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Beliaulah yang membawa umat manusia pada jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Petunjuk jalan tersebut adalah agama Islam. Agama yang membawa pada jalan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan...